Wysyłanie wiadomości SMS

System pozwala ratownikom wysłać wiadomość SMS do wszystkich telefonów znajdujących się w zasięgu działania systemu.

Nazwa nadawcy SMS zostaje wcześniej ustalona w systemie a przykładowe treści SMS mogą być zapisane.

Lokalizacja

System ASSA SAR umożliwia zlokalizowanie telefonu GSM z dokładnością nawet do 0.5m w trudnym terenach takich jak górzyste lub po wystąpieniu katastrofy naturalnej.

Urządzenie działa w zasięgu:

  • do 1400 m na otwartej przestrzeni przy pracy urządzenia z ziemi
  • do 3000 m przy pracy urządzenia z helikoptera
Wykonywanie połączeń głosowych

System jest w stanie utrzymać maksymalnie 3 równoległe połączenia z telefonami znajdującymi się w jego zasięgu.
Umożliwia to komunikacje pomiędzy ratownikami i osobami poszukiwanymi, które są przytomne. Dodatkowo ratownicy w przypadku gdy inne kanały komunikacyjne nie działają mogą wykorzystać utworzoną sieć GSM do kontaktu pomiędzy sobą.

Numer telefonu wyświetlający się w podczas połączeń systemu z poszukiwanymi telefonami jest wstępnie zdefiniowany i zgodny z rzeczywistym numerem telefonu służby zajmującej się poszukiwaniami.

Ogólna zasada działania technologii
ASSA MobileSweep®

1
System generuje
lokalną sieć GSM
Łączy się z poszukiwanym telefonem komórkowym i uaktywnia w nim proces transmisji
2
Ratownik przy użyciu
urządzenia pelengacyjnego odszukuje telefon komórkowy
Connection